• CN. Th4 21st, 2024

những trang nhà cái uy tín

trang nhà cái uy tín

˫ɫô, tại SAO không thể mua bóng hai màu trên Internet?

Byawei

Th3 6, 2024

tại SAO không thể mua bóng hai màu trên Internet?

.

Lý do có thể là gì?

.

1. lỗi mạng: mua hai màu cầu cần kết nối mạng, nếu một lỗi mạng, bạn không thể mua.

.

2. số dư tài khoản là không đủ: mua hai màu cần phải sử dụng paypal hoặc thẻ ngân hàng để thanh toán, nếu số dư tài khoản là không đủ, bạn không thể hoàn thành mua.

.

3. xác nhận không có tên thật: mua bóng màu cần phải được xác nhận tên thật, nếu không hoàn thành xác nhận tên thật, bạn không thể mua.

.

4. vượt quá giới hạn: mua hai màu sắc với giới hạn, nếu vượt quá giới hạn, bạn không thể mua.

.

1. kiểm tra các kết nối mạng: nếu mạng thất bại, bạn cần phải kiểm tra các kết nối mạng, đảm bảo mạng bình thường.

.

2. nạp tiền tài khoản: nếu số dư tài khoản là không đủ, bạn cần phải nạp tiền, đảm bảo sự cân bằng tài khoản.

.

3. hoàn thành giấy chứng nhận thực sự: nếu không hoàn thành giấy chứng nhận thực sự, bạn cần phải có giấy chứng nhận thực sự trước khi bạn có thể mua hai màu.

.

4. lưu ý giới hạn: khi mua hai quả bóng màu, bạn cần phải chú ý đến các quy định giới hạn, đảm bảo không vượt quá giới hạn.

.

Nhãn: double-color ball, mua hàng trực tuyến, không thể mua, giải pháp, hạn chế, xác nhận tên thật, số dư tài khoản\”

.

By awei